Kommerciel brug

Billeder til kommerciel brug prisfastsættes efter nærmere aftale (fra kr. 900,- ekskl. moms). Ring og lad os få en snak om det.

Bemærk at nogle billeder ikke kan leveres til kommerciel brug, grundet modelaftaler eller anden begrænsning.

Fakturering

Faktura kan fremsendes pr. mail eller elektronisk via f.eks. Sproom. Normale betalingsbetingelser er 8 dage og betaling sker ved indbetaling på bankkonto ved angivelse af fakturanummer.